torsdag den 24. april 2008

Skitse til forord til bogen om angstindustrien

Formålet med den er at vække en kritisk debat om hvordan terroren og den angst, den har skabt i befolkningen, misbruges af både politiske og økonomiske interesser. Et misbrug, der på den politiske side betyder at der gennemtrumfes en række ændringer af vores demokratiske kultur, der næppe ville have været accepteret, hvis vi ikke var angst-ramte. Og på den økonomiske side betyder, at der er en hel industri, der reelt er afhængig af at angsten er i stadig vækst.
Det vil sige at selv felter, der tilsyneladende arbejder på at mindske angsten, reelt har en stærk interesse i at angsten ikke mindskes. Som for eksempel sikkerheds- og overvågnings-industrien, der selvklart har stærke interesser i at trussels-billeder og skrækhistorier florerer.
Grunden til at det er vigtigt at sætte fokus på dette misbrug af angsten er, at det er en udvikling, der kan få alvorlige konsekvenser for vores kultur på to måder.
Dels er det problematisk for demokratiet, hvis vi bliver ved med at bevæge os ud ad en glidebane, hvor kontrol bliver stadig vigtigere end frihed og menneskerettigheder. Hvis vi tillader stadig færre rettigheder til formodede trusler, hvis vi osv.
Dels er det problematisk for vores mentale miljø, hvis vi tillader økonomiske interesser at pushe skrækscenarier i en lind strøm gennem alle medier, så en stadig større del af befolkningen i den vestlige verden plages af angstlidelser.
Jo mere vi tillader begge disse udviklinger, des hurtigere har terroren reelt vundet krigen.
Terror er mental krigsførelse – og på næsten alle punkter er den vestlige verden faldet i alle de baghold og fælder, man overhovedet kunne opfinde til sådan en krig. Jeg kan ikke komme på et eneste punkt, hvor vesten har vundet et slag i den mentale krig. Vi har ladt angsten ramme os, splitte os, forvirre os til at bruge vold og magt, narre os til at slippe vores demokratiske værdier, forføre os til at købe trøst og bedøvelse uden varig effekt, forstyrre vores dømmekraft, så vi ikke kan skelne mellem fiktion og virkelighed. For at sætte sagen på spidsen har vi tilladt terroren at sende os ud i et anfald af kulturel panikangst. Hvis vi ikke snart sætter ind med andet end symptom-behandling, kan tilstanden blive kronisk og livstruende.

onsdag den 30. januar 2008

Kulturel panikangst

Vi lever i en verden, der på mange måder er præget og plaget af frygt – på det personlige såvel som det offentlige plan.
Tidens erklæret største risiko og trussel – efter klimaet – er terror, der direkte oversat betyder frygt. Er verden blevet farligere end før? Er vi alle sammen hysteriske? Eller hvad er det egentlig, der sker?
For at sætte sagen på spidsen, vil jeg vove den påstand, at 9/11 udløste et anfald af panikangst i hele den vestlige verden. Et anfald, der sendte os ud i en panisk jagt på sikkerhed, hvor alt hvad vi gør for at forsvare os i virkeligheden er fuldkommen parallelt til de symptomer et angst-ramt individ udviser: Overdreven kontrol. Manglende vilje til at se virkeligheden i øjnene. Forsøg på at undgå angstprovokerende situationer.
Vi behandler terroren med den hårdeste lokale medicin, nøjagtigt som vi medicinerer os ud af den personlige angst. Og som alverdens fobikere indretter vi os en verden, der bliver stadig mindre for at undgå at blive ramt af angsten.

Det angst-industrielle kompleks

Hvor Eisenhower i 1961 advarede imod det militær-industrielle kompleks (det fænomen at en sammenvævning af industriens, militærets, embedsmænds og politikeres interesser skaber en øget produktion af stadig nye våben) virker det i dag nærliggende at pege på et angst-industrielt kompleks.
Hvis sammenblandingen af politiske interesser med økonomiske interesser fra særligt sikkerheds-industrien går for vidt, kan det føre til en veritabel angst-spiral, der kan have alvorlige konsekvenser for de grundlæggende sociale mekanismer som tillid og tolerance, der er afgørende for opretholdelsen af en demokratisk kultur.

Skrækscenarier

Hvis en hel verden kan gå i krig på baggrund af en enkelt mands løgne om en foderstof-fabriks evne til at fremstille masse-ødelæggelsesvåben, er hårde facts tydeligvis ikke længere det afgørende. Tilsyneladende har fiktionen til gengæld fået en vigtig rolle – nemlig den at forsyne amerikanske strateger med de skræk-scenarier, som de mener de har brug for til at kunne forebygge et nyt 9/11. Hvad gør det ved vores kultur at grænserne mellem fiktion og virkelighed i den grad opløses ? Hvilke konsekvenser har det i det lange løb, at hvervekampagnerne til det privatiserede militær som Blackwater i USA til forveksling ligner reklamer for et computerspil eller en actionfilm ?

Overvågning

Enhver trussel, der skaber utryghed, gør vi hvad vi kan for at bekæmpe med kontrol og overvågning. Samtidig med at alle disse kontrollerende tiltag i vid udstrækning snarere cementerer en tilstand af konstant utryghed og mistillid. Den vestlige verden er på den måde fanget i en ond cirkel, hvor vi ikke kan andet end at øge kontrollen, hvis vi vil undgå anklagen om at sætte sikkerheden over styr. Men jo mere kontrol, der skal til for at skabe tryghed, des mindre bliver det frie handlingsrum, der er tilbage. Har vi ofret friheden og tilliden i jagten på tryghed ?

mandag den 14. januar 2008

Mere overvågning

Tror vi overhovedet på at det virker ? Eller kan vi bare ikke sige nej, når muligheden er der ?

Aldrig er vi blevet mere overvåget end nu, konkluderer Institut for Menneskerettigheder i ny rapport

'Terrorpakke truer retssikkerheden' skriver Peter Keiding i information

"Politikernes forsøg på at hindre terrorhandlinger på dansk grund har taget overhånd og har sat danskernes retssikkerhed på spil, lyder det fra Institut for Menneskerettigheder i den nye udgave af den årlige rapport 'Menneskeret i Danmark.'

Ifølge afdelingsleder Birgitte Kofod Olsen fra instituttet er danskernes frihed under pres. Hun peger især på terrorlovgivningen, der giver øget mulighed for at overvåge borgerne.

"Blandt andet registrerer myndighederne i dag al trafikdata, når vi taler i telefon eller går på nettet. Og Politiets Efterretningstjeneste kan uden dommerkendelse indhente oplysninger om bøger, der bliver lånt på biblioteket samt informationer om flypassagerers rejsemønstre."

Se også artikel i avisen.dk her

Aktuel debat om overvågning

Sten Blank skriver i Avisen.dk :

"Der er bekymring at spore i det danske samfund. Vores folkestyre er presset. Ikke bare udefra af idiotiske terrorister, men også indefra af politikere med kort udsyn.
Der er især tre områder der de sidste par år har vækket bekymring:
Ytringsfrihed
Elektronisk overvågning
Menneskerettigheder
Og nogle der endnu ikke bekymrer, men måske snart vil:
Visitationszoner
Kameraovervågning
Der er tale om flere tiltag der alle bliver vedtaget af de bedste grunde på jorden, men de er med til at forandre vores, VORES, folkestyre i en proces hvor borgerne er mistænkeliggjort på forhånd og slet ikke inddrages i processen om at beskytte "Rigets sikkerhed".
Så, hvilken trussel skal vi være mest bange for? Den ydre fjende eller vores indre forsvar?"

torsdag den 20. december 2007

Overcoming Fear of Flying

Tag et kort lydkursus - og bliv din fly-angst kvit !

mandag den 17. december 2007

What's Your Readiness Quotient?

In recent years, the American people have been urged to “get ready” and to prepare for emergencies – from natural disasters to terrorist attacks. But no one has ever given the public a simple, comprehensive and consistent tool to actually measure how prepared they are. No one has ever provided individuals, communities, and the nation as a whole with a practical “gauge” to assess their preparedness, recognize their successes and identify gaps where more work needs to be done.
Until now.
The Readiness Quotient – or RQ – is a first of its kind tool for individuals, families and communities to determine and evaluate their readiness.
See how you stack up against the national average and learn specific steps you can take to better prepare yourself and your family, as well as things you can do to encourage your community, schools and workplace to be better prepared.
Your first important step is to learn your RQ score. This simple test takes less than one minute to complete.
> Get started here.

Terror Alert and Incident Notification Service for Mobile Devices
The threat of additional terror attacks within the U.S., as well as on American citizens and interests abroad, is very real. Both the government, and the terrorists themselves, warn of more attacks. Each repeatedly advise you to increase your threat awareness and stay informed.
AlertsUSA helps you manage your risk, regardless of your location, with timely notification of substantial terrorist threats, warnings, advisories and other events and incidents of national significance - sent direct to your mobile device.


JOIN THE THOUSANDS WHO HAVE TAKENCONTROL OF THEIR OWN SAFETY AND SECURITY
SUBSCRIBE TODAY !ALERTS
Notification of terrorism alerts, warnings, significant threats and other incidents or developments of national significance. Alerts may also be issued regarding developments signaling an increased threat environment.Past examples include direct threats from other nations (Iran, N. korea, etc..), nuclear detonations (N. Korea '06), terror incidents overseas (London, Madrid and Mumbai train bombings, etc.. . Unpredictable in frequency of occurrence.

WEEKLY NATIONAL SITUATION UPDATES
A weekly audio briefing providing a concise roundup of new threats and warnings, travel advisories, changes in security posture, new security rules and procedures and other important homeland security news and information. Content is delivered in a fast paced, "facts-only" style. No hype. No sensationalism. No politics. The National Situation Update frequently includes detailed analysis on terrorist threats, activity and other major security issues with national implications from Stratfor. Issued each Saturday afternoon.


Business Strategy Game

IP MASTERS is the ultimate browser-based massive-multiplayer real-time business strategy game. You build your own company and compete in real-time against players from around the globe for the highest share price. Join for FREE and earn 50 million IP$ of virtual seed capital.
Click here to Join For Free

mandag den 10. december 2007

Grænsepatruljen

På Tv2 Charlie kan man hver aften kl 19.30 følge med i den australske realitytv-serie Border Security - Australias Frontline. Programmet, der er det mest populære realityshow i Australien, handler om immigration, told og karantæne i Australiens lufthavne, grænseovergange og postcentre. Kameraerne har ubegrænset adgang til alle områder inden for national sikkerhed - "The cameras are always in the thick of the action, capturing all the suspense, drama and emotion of life on the frontline."

Border Security - Australias Frontline

søndag den 2. december 2007

Undersøgelse af forholdet mellem militær hjælp, udenlandsk lobbying og overtrædelse af menneskerettigheder efter 9/11

After more than a year of reporting and research, combing through thousands of foreign lobbying records and haggling with government officials over Freedom of Information Act requests, we have published one of the most comprehensive resources on U.S. military aid and assistance in the post-9/11 era. "Collateral Damage" couples the reporting of 10 of the world's leading investigative journalists on four continents with a powerful database combining U.S. military assistance, foreign lobbying expenditures, and human rights abuses into a single, easily accessible toolkit.

mandag den 19. november 2007

"Ekspertvidne i terrorsag er lønnet af USAs militær"

- skriver Nyhedsavisen

Det ene af anklagerens to hovedvidner i sagen om tøjfirmaet Fighters+Lovers er en forsker, der er ansat ved tænketanken RAND Corporation, der bl.a. er finansieret af det amerikanske militær. Men da det amerikanske militær er part i konflikten i Colombia, er der sået kraftig tvivl om dette vidnes troværdighed. Samtidig er det andet hovedvidne også tvivlsomt, idet han har arbejdet for den israelske sikkerhedstjeneste i 23 - og dermed næppe kan give en uvildig vurdering af om PFLP er en terror-organisation eller ej.

Så endnu engang er der såvel politiske som økonomiske interesser blandet sammen i vurderingen af hvad der er terror og hvad der ikke er.

"Passagerer trodser terrortrussel"...

står der på forsiden af Nyhedsavisen idag

Tilsyneladende holder folk ikke op med at køre bus og metro, selvom de mener risikoen for terror er vokset.
Men hvor mange har egentlig mulighed for at vælge bussen og toget fra ?
Det er klart at man er nødt til at finde en måde at leve med sin hverdag, hvis man ikke har nogen alternativer.
Men hvis så stor en procentdel af befolkningen tror at truslen er stadig voksende, hvordan mon det så påvirker deres mentale tilstand og helbred, at de er nødt til at køre bus og tog alligevel ? Hvor mange ressourcer mon folk bruger på at undertrykke angsten ?

mandag den 12. november 2007

Frygt for kidnapning af danskere i udlandet - læs Politikens dækning

Den seneste anholdelse af en 22-årig, der angiveligt skal have opfordret til bortførelse af danske statsborgere, er et resultat af PETs overvågning.
Udenrigsministeriet opfordrer danskere i Tyrkiet, Syrien, Pakistan og Afganistan til at udvise særlig agtpågivenhed.
Hensigten med opfordringen til bortførelser skulle efter sigende være at presse Danmark til at løslade 2 mænd, der er varetægtsfængslet for at have planlagt en større terroraktion.

torsdag den 8. november 2007

Angst og terror i nyhederne

Nu ser det ud til at EU kommer med en terrorpakke, der kopierer en del af den overvågning som det amerikanske Homeland Security har gennemført i årevis.

EU vil angribe terrorister i cyberspace - Danmark

Alle Europas gæster skal afgive fingeraftryk - Danmark

Men samtidig igangsættes ny kampagne, der skal oplyse om angstsygdomme.
Ny kampagne skal oplyse om angstsygdomme - Danmark

Endnu engang et sammentræf af nyheder, der får mig til at tænke på hvor overraskende sjældent, der bliver draget forbindelser mellem de to kulturelle aspekter - sikkerheds-kulturen og det psykiske helbred.

torsdag den 1. november 2007

Battle of Ideas

På Battle of Ideas på Royal College of Art i London launchede sociologen Frank Furedi i weekenden sin nye bog "Invitation to Terror". Den ser ud til at være yders relevant læsning i forbindelse med Go To Gate, idet Furedis tese er at den vigtigste kilde til at terroren er et problem ikke ligger i Afganistans bjerge, men i vestens frygt. At det grundlæggende er vores risiko-angst, der giver "fear entrepreneurs" som terrorister deres spillerum.
Frank Furedi har bl.a. skrevet en meget interessant sociologisk baggrunds-artikel om frygtens rolle og betydning i det 21.århundrede. Her får man en lidt anden vinkel på frygtens kultur end den vi har fra Zygmunt Bauman. Men også her et klart billede af at der er al mulig grund til at prøve at stille skarpt på frygten som kulturelt fænomen.

http://www.spiked-online.com/index.php?/site/article/3053

http://www.battleofideas.org.uk/index.php/site/session_detail/181/

En anden spændende deltager i Battle of Ideas var Alex Gourevitch, der påpeger at sandsynligheden for at blive offer for terror er nogenlunde den samme som at blive ramt af en komet eller et meteor.
Det får ham til at spørge sig selv om sikkerhed virkelig bør være den stærkeste politiske drivkraft. "The idea that political leaders can establish their power and authority by making us feel safe is shared by those who have made the terrorism threat into an organising principle for politics. The war on terror is organised around defending this role for government, as much as it is about dealing with actual terrorism."

http://www.battleofideas.org.uk/index.php/site/battles/905/

mandag den 22. oktober 2007

Skærpede sikkerhedskravDe nye anti-terrorlove, der blev vedtaget af kongressen i 2004, får nu også konsekvenser for amerikanere, der vender hjem fra ophold i f.eks Mexico og Canada. Der er indført øget kontrol, så ventetiden ofte er oppe på 2-3 timer.

http://www.nytimes.com/slideshow/2007/10/20/us/20071016BORDER_index.html
http://www.nytimes.com/2007/10/21/us/21border.html?_r=1&th&emc=th&oref=slogin

Hvor længe mon amerikanerne vil acceptere det - når det også rammer almindelige borgere ?