onsdag den 30. januar 2008

Det angst-industrielle kompleks

Hvor Eisenhower i 1961 advarede imod det militær-industrielle kompleks (det fænomen at en sammenvævning af industriens, militærets, embedsmænds og politikeres interesser skaber en øget produktion af stadig nye våben) virker det i dag nærliggende at pege på et angst-industrielt kompleks.
Hvis sammenblandingen af politiske interesser med økonomiske interesser fra særligt sikkerheds-industrien går for vidt, kan det føre til en veritabel angst-spiral, der kan have alvorlige konsekvenser for de grundlæggende sociale mekanismer som tillid og tolerance, der er afgørende for opretholdelsen af en demokratisk kultur.

Ingen kommentarer: